Visie en missie

 

 • wij zijn een school waar leren en ontwikkelen samen gaan. Waar zowel aandacht is voor het verstandelijke, het sociale, het emotionele, het sportieve als het creatieve aspect van de ontwikkeling tot zelfstandige en positief kritische mensen.
 • wij zijn een school waarin structureel rekening gehouden wordt met de verschillen die er tussen de kinderen zijn, zorg en begeleiding wordt gekenmerkt door een afgestemde aanpak in de klasorganisatie. Binnen onze school zien we diversiteit als een meerwaarde en verrijking.
 • wij zijn een school waar duidelijke normen en waarden gehanteerd worden, die herkenbaar zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten.
 • We zijn een sportieve school. En bewegen is meer dan sporten alleen. Ons streven is dan ook dat alle kinderen (van nature sportief of niet) plezier aan het bewegen blijven beleven.

Algemeen

    • Wij zijn een gemeenteschool en staan voor pluralisme. Dit wil zeggen dat wij de neutraliteit binnen ons onderwijs waarborgen. Bij ons kan je dus vrij kiezen welke levensbeschouwing je wenst te volgen.
    • Onze school bestaat uit twee vestigingsplaatsen die maar enkele tientallen meters uit elkaar liggen.
    • In de Opwijksestraat 22 is Het Puzzeltje gevestigd, hier spelen en leren onze kleuters en de eerste graad van de lagere school.
    • In de Opwijksestraat 1A volgen onze rakkers van de tweede en derde graad van onze lagere school hun lessen aan De Puzzel.
    • Een groot deel van de dag brengt uw kind in de school door. Het is voor ons dan ook zeer belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons.
    • We kiezen er bewust voor om per leeftijd maar één klas in te richten. Daarom hanteren wij een inschrijvingsstop op 25 kinderen per geboortejaar.
    • Wij willen de kinderen die bij ons school lopen een goede basis meegeven voor hun toekomst in de huidige maatschappij. Dat betekent dat ieder kind zijn talenten, volgens zijn eigen mogelijkheden en aanleg, in onze school kan ontplooien. Ons dynamisch leerkrachtenteam speelt hier op in door creatief en eigentijds onderwijs aan te bieden.
    • “Bij ons is elk kind uniek, kinderen mogen van elkaar verschillen!”

 

 • Kom gerust eens langs!!