2021-2022

Eerste trimester:
– 1 september : eerste schooldag
– 6 september om 19u30: infoavond voor 1Kb -2K – 1 ste -3 de -6 de leerjaar
– 7 september om 19u30: infoavond voor peuters -3K – 2 de – 4 de – 5 de leerjaar
– 14 september: Vrijaf – pedagogische studiedag
– 17 september: Strapdag
– 28 september: schoolfotograaf
– 13 oktober: Vrijaf – pedagogische studiedag
– 28 oktober : rapport en oudercontact voor lagere school
– Herfstvakantie van zaterdag 30 oktober tot zondag 7 november
– 10 november : Sint Maarten op bezoek in onze school
– 11 november: vrijaf
– 12 november: vrijaf
– eind december : oudercontact kleuterschool
– 23 december : rapport
– 24 december: les tot 12u05 (namiddag vrij)
– Kerstvakantie van 25 december tot en met zondag 9 januari 2021

Tweede trimester:
– 24 tot en met 28 januari: Musicaklassen voor het 6 de leerjaar
– 2 februari: Vrijaf
– 9 februari: Vrijaf – pedagogische studiedag voor leerkrachten
– 25 februari: rapport
– Krokusvakantie: van 26 februari tot en met 6 maart
– 1 april: rapport
– Paasvakantie van zaterdag 2 april tot en met maandag 18 april

Derde trimester :
– 1 mei: Plechtige communie
– 5 mei: klasfoto
– 10 mei: Blomsport 6 de leerjaar
– 21 mei: schoolfeest
– 25 mei: vrijaf
– 26 mei t.e.m.29 mei: Hemelvaartweekend
– 6 juni: vrijaf Pinkstermaandag
– 8 t.e.m. 10 juni: sportklassen voor 5 de en 6 de leerjaar
– Eind juni: rapport en oudercontact
– 27 juni: receptie voor 3 de kleuterklas
– 29 juni: receptie 6 de leerjaar
– 1 juli: start van de zomervakantie!

Donderdag 30 juni is de schooldag ten einde om 12u05!