2020-2021

Eerste trimester:

 • 1 september : eerste schooldag
 • 26 september: Plechtige Communie
 • 27 september: Lentefeest
 • 29 september: fotograaf
 • 21 oktober:  Vrijaf – pedagogische studiedag voor leerkrachten
 • Herfstvakantie van zaterdag 31 oktober tot zondag 8 november
 • 10 november : Sint Maarten op bezoek in onze school
 • 11 november: wapenstilstand
 • 28 november: Quiz
 • Kerstvakantie  van  19 december tot en met zondag 3 januari 2021

Tweede trimester:

 • 11 januari tot en met 15 januari: musicaklassen6de leerjaar
 • 10 februari: Vrijaf – pedagogische studiedag voor leerkrachten
 • 11 februari: Vrije verlofdag
 • 12 februari: vrije verlofdag
 • Krokusvakantie: van 13 februari tot en met 21 februari
 • 5 maart: Vrijaf – pedagogische studiedag voor leerkrachten
 • 28 maart: lentefeest
 • Paasverlof: 3 april tot en met 18 april

Derde trimester :

 • 11 mei: Blomsport 6de leerjaar
 • 13 mei tot en met 16 mei: Hemelvaartweekend
 • 24 mei: vrijaf Pinkstermaandag
 • 25 mei: schoolreis kleuters
 • 5 juni: schoolfeest
 • 9 juni tot en met 11 juni: sportklassen 5de leerjaar
 • 23 juni tot en met 25 juni: boerderijklassen 2de en 3de leerjaar
 • 29 juni: receptie voor 6de leerjaar
 • 30 juni: start van de zomervakantie!