• Wij werken met de leerplannen van O.V.S.G., de koepel van het gemeentelijk onderwijs.

 

      • En dit in de leergebieden: taal (ook tweede taal), wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding en de leergebied overschrijdende thema’s “leren leren” en sociale vaardigheden.

 

      • Daarnaast omvat ons onderwijsaanbod twee lestijden in één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.