Je kunt je kind laten inschrijven in onze school:

 • Op een kennismaking dag
 • Op de schooldagen tussen 8 uur en 12u05 en tussen 13 uur en 16 uur.
 • In de grote vakantie van 1 tot 4 juli en vanaf de eerste werkdag na 17 augustus tussen 10u en 12u.

 

Kleuters

Kleuters kunnen pas ingeschreven worden vanaf de datum dat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben.

Als ze jonger zijn dan 3 jaar mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, namelijk:  

• eerste schooldag na de zomervakantie

• eerste dag na de herfstvakantie

• eerste dag na de kerstvakantie

• 1 februari

• eerste dag na de krokusvakantie

• eerste dag na de paasvakantie

• eerste dag na het hemelvaartweekend

 

Na de leeftijd van 3 jaar mag je je kind op gelijk welk moment van het schooljaar inschrijven.

 

De capaciteit van de school werd vastgelegd door het schoolbestuur op:

  • voor de kleuterschool:   25 leerlingen per geboortejaar
  • voor de lagere school:   25 leerlingen per geboortejaar

 

Inschrijvingsperiode:  

  • voorrangsgroepen (broers/zussen/kinderen van personeel) =  2 weken voor

                                  de vrije inschrijvingen voorafgaand aan het betreffende schooljaar

  • Vrije inschrijvingen  = vanaf de eerste schooldag in maart voorafgaand aan het betreffende schooljaar

 

Lagere school

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op 1 september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van 6 jaar bereikt. Je kan je kind op gelijk welk ogenblik van het schooljaar inschrijven in de lagere school.

Gegevens leerling


Adresgegevens leerling(en)


Gegevens ouder(s)


Contactgegevens bij nood

Wie mogen we bellen bij nood?

Foto's

Beste ouder(s)/verzorger(s), Toermalijn gebruikt foto’s en beelden van leerlingen en leerkrachten uit het bestand voor o.a. de website en de nieuwsbrief. De foto’s kunnen ook voor professionele doeleinden, zoals videointeractie worden gebruikt. Tot slot kunnen de foto’s worden gebruikt voor voorlichtingsactiviteiten in het belang van onze school zonder winstoogmerk. Door het verlenen van toestemming van deze verklaring bevestigt u dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Als u na verloop van tijd dat foto’s en/of beelden worden gebruikt, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij de administratie.